Utbildnings­­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Det ska bli lättare för elever att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    I dag är det många elever som inte får den utmaning de behöver i undervisningen. För att möta högpresterande elever som behöver utmanas mer i undervisningen föreslår regeringen nu att det ska bli lättare att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå inom ramen för sin vanliga grundskoleutbildning. Försöksverksamhet med spetsutbildningarna i grund- och gymnasieskolan kommer också att permanentas.

  • Regeringen avsätter 658 miljoner för inköp av läroböcker

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Regeringen gör omfattande satsningar för ökad läsning och 2023 infördes ett statsbidrag för inköp av läroböcker. För 2024 har ungefär 658 miljoner kronor avsatts. Nu har Skolverket beslutat hur mycket varje huvudman kan söka.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka sakkunniga och experter som ska stödja utredningen.

Statsminister Ulf Kristersson, astronauten Marcus Wandt och utbildningsminister Mats Persson.
Statsminister Ulf Kristersson och utbildningsminister Mats Persson deltog vid mottagningen av Marcus Wandt. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stats­ministern och utbildnings­ministern välkomnade Marcus Wandt till Sverige

Söndagen den 18 februari landade den svenska astronauten Marcus Wandt på Bromma flygplats. Statsminister Ulf Kristersson och utbildningsminister Mats Persson deltog vid mottagningen.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar 880 000 böcker, som är avsatta för 2024.

Foto: Johnér bildbyrå

Förslag för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären på remiss

En hög grad av mobilitet av forskare och lärare mellan högskola och andra sektorer är avgörande för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft och ställning som ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Utbildningsdepartementet har remitterat en promemoria med förslag som ska underlätta förenade anställningar mellan högskolan och andra sektorer samt öka flexibiliteten vid anställning som biträdande lektor.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Förslag om hur lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor kan öka skickas på remiss

Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetsläget fick Peter Egardt hösten 2023 i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att se över hur de statliga universitetens och högskolornas kompetens i säkerhetsfrågor kan öka, med fokus på lärosätenas styrelser. Nu remitterar departementet utredarens förslag.

Utbildningsminister Mats Persson och Frankrikes minister för högre utbildning och forskning Sylvie Retailleau undertecknar avsiktsförklaringen. Bakom dem står Frankrikes president Emmanuel Macron och H.M. Konungen.
Utbildningsminister Mats Persson och Frankrikes minister för högre utbildning och forskning Sylvie Retailleau undertecknar avsiktsförklaringen. Bakom dem står Frankrikes president Emmanuel Macron och H.M. Konungen. Foto: Regeringskansliet

Sverige och Frankrike stärker samarbetet inom forskning om kärnkraftsteknik

I dag undertecknade utbildningsminister Mats Persson och Frankrikes minister för högre utbildning och forskning Sylvie Retailleau en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete mellan Sverige och Frankrike inom forskning om kärnkraftsteknik. Undertecknandet skedde vid ett besök på Alfa Laval i Lund inom ramen för det franska statsbesöket.

Foto: Johnér bildbyrå

Socialstyrelsen ska ge bättre tillgång till hälsodata för forskning

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att korta handläggningstiderna och öka kvaliteten i leveranserna av beställningar av hälsodata för forskning.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Förslag om ändrade regler för omställningsstudiestödet på remiss

Omställningsstudiestödet ska förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som stärker deras framtida ställning på arbetsmarknaden. Det stora söktrycket i kombination med det komplexa regelverket för stödet har dock bidragit till långa handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Nu remitterar Utbildningsdepartementet förslag om regelförenklingar för att snabba på handläggningen samt åtgärder som ska göra det enklare för personer som arbetar i bristyrken att få omställningsstudiestöd.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2487 träffar.