Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av utkastet till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Diarienummer: Ju2016/08546/L7

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Justitiedepartementet på utkastet till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...