Isabella Lövin

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljödepartementet

Aktuellt från Isabella Lövin

  • Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi

    Foto: Johnér bildbyrå

    Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

  • Sverige lanserar internationellt upprop om grön återhämtning efter coronakrisen

    Foto: Johnér bildbyrå

    I dag lanserar Sverige tillsammans med flera länder ett upprop om behovet av industriomställning och grön återhämtning efter coronakrisen. Uppropet har undertecknats av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och ministerkollegor i Finland, Indien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien – alla medlemmar i LeadIT, ledarskapsgruppen för industriomställning.

Statsminister Stefan Löfven talar på en presskonferens.
Regeringen har tillsatt en kommission om hanteringen av covid-19. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Mats Melin leder coronakommissionen

Regeringen har idag, den 30 juni, tillsatt en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Ordförande för kommissionen blir Mats Melin.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Miljötillsynen ska bli mer enhetlig

Regeringen har i dag beslutat om skärpta regler för miljötillsyn för att främja en mer enhetlig och effektiv miljötillsyn i hela landet.

Foto: Regeringskansliet

Återvinning och återbruk ska öka genom nya regler

Regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser som anpassar svensk rätt till EU-lagstiftningen om avfall. Det gäller bland annat höjda mål för materialåtervinning, nya krav på bygg- och rivningsavfall samt åtgärder som förebygger avfall. Samtidigt meddelar regeringen att den avser senarelägga ikraftträdandet av regler för insamling av visst avfall.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen stärker Delegationen för cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver åtgärder på en bred front. Regeringen utser nu en vice ordförande och fyra nya ledamöter från näringslivet att ingå i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Innehåll från Isabella Lövin

Prenumerera

Totalt 939 träffar.