Isabella Lövin

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljödepartementet

Aktuellt från Isabella Lövin

  • Grön återhämtning ska ta Sverige ur dubbla kriser

    Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Isabella Lövin sätter ut riktningen för regeringens klimatpolitik

    Porträttbild
    Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Den 17 september talar Isabella Lövin vid Klimatseminariet i Östersund.

Foto: Folio bildbyrå

Krafttag krävs för att stärka den biologiska mångfalden

Den 15 september landerades en ny rapport där läget för biologisk mångfald globalt sammanställs. Positiva exempel finns, men den sammantagna bedömningen är att det behövs krafttag framöver för att vända de negativa trenderna avseende förlust av biologisk mångfald.

Foto: Andreas Palmen/Folio

Svenskt initiativ minskar utsläppsutrymmet inom EU ETS

Den 1 januari 2021 går EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) in i en ny handelsperiod. Flera nya bestämmelser kommer att börja gälla, bland annat introduceras en mekanism för att ta bort överblivna utsläppsrätter från systemet, så att dessa utsläppsrätter inte kan nyttjas. Mekanismen är resultatet av ett svenskt förslag i den senaste förhandlingen. Regeringen beslutar idag om en lagrådsremiss för att anpassa svenska regler till de nya bestämmelserna i EU:s utsläppshandel.

Foto: Johnér bildbyrå

Isabella Lövin deltar i högnivåöppning av Världsvattenveckan

Den 24 augusti medverkar miljö- och klimatminister Isabella Lövin i en panelsession tillsammans med ministrar på temat klimatåtgärder och vattentillgång. Panelen inleder årets upplaga av World Water Week (Världsvattenveckan).

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Premie ska ge fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner

I dag beslutade regeringen om en ny klimatpremie i form av ett statligt stöd till vissa miljöfordon. Premien ska främja introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner på marknaden och bidra till minskade växthusgasutsläpp.

Innehåll från Isabella Lövin

Prenumerera

Totalt 965 träffar.