Remiss av SOU 2016:52 Färre i häkte och minskad isolering Diarienummer: Ju2016/05918/Å

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på SOU 2016:52 Färre i häkte och minskad isolering.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast onsdagen den 30 november 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.