Klimat- och näringslivs­­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Aktuellt från Klimat- och näringslivsdepartementet

  • Regeringen tillsätter utredning för att främja ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk

    En särskild utredare ska göra en översyn av den nationella skogspolitiken för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart svenskt skogsbruk och en växande bioekonomi.

  • Regeringen tillsätter utredning om elmarknadens utformning

    Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå hur den svenska elmarknaden kan utvecklas och regleras. Syftet är att tydliggöra systemansvaret, öka leveranssäkerheten, skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och att ge fossilfria kraftslag marknadsmässig ersättning för de nyttor de bidrar med till Sveriges energiförsörjning.

Illustration: Regeringskansliet

Kraftfull utbyggnad av fossilfri energi

När efterfrågan på el fördubblas krävs mer fossilfri energi. Regeringen tar fram en färdplan för att en effektiv och kraftfull utbyggnad av kärnkraften ska genomföras i så snabb takt som möjligt. Vindkraften är också en viktig del av den fossilfria energimixen. Därför behöver utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och antalet solparker öka.

.
Ebba Busch, energi- och näringsminister, bjöd in till ett rundabordssamtal som syftar till att förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Kvinnors företagande

För att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft har regeringen som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnor att driva och utveckla företag.

Illustration: Regeringskansliet

FN:s klimatkonferens COP28

FN:s klimatkonferens COP28 hölls mellan 30 november till 12 december 2023 i Dubai.

Foto: Pexels

Förenkling för företag

En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga. Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter.

Innehåll från Klimat- och näringslivsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4920 träffar.