Utrikes­departementet

UD ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer och för bistånds- och internationell handelspolitik. UD utgör tillsammans med cirka 100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen.

Ansvariga statsråd

Ann Linde Utrikes­minister
Anna Hallberg Utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor
Peter Eriksson Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Aktuellt från Utrikesdepartementet

 • Presentation av regeringens nya utvecklade export- och investeringsstrategi

  Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, näringsminister Ibrahim Baylan och miljö-och klimatminister Isabella Lövin presenterade i dag den 13 december regeringens nya utvecklade export-och investeringsstrategi.

 • Ytterligare 82 miljarder USD till Internationella utvecklingsfonden (IDA)

  Bild från panelen i Münchenbryggeriet.
  Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson och Världsbankens president David Malpass. Foto: Regeringskansliet/Sara Brynedal.

  Den 12-13 december arrangerade Världsbanken ett internationellt möte i Stockholm om påfyllnad av Internationella utvecklingsfonden (IDA) – världens största fond för finansiering av utvecklingsprojekt i de fattigaste länderna. Resultatet: 82 miljarder dollar.

  Utvecklingsländerna möter allt mer komplexa utmaningar som t ex klimatförändringar, ökad ojämlikhet, arbetslöshet, konflikter, pandemier och ofrivillig migration – och de redan mest utsatta och fattigaste människorna är de som drabbas hårdast. IDA är ett kraftfullt verktyg som hjälper utvecklingsländerna att minska fattigdom och gå mot en hållbar utveckling. Genom IDA bidrar regeringen till projekt för bland annat ökad sysselsättning och anständiga jobb, ökad jämställdhet, klimatåtgärder och ökad tillgång till hållbar energi, konfliktförebyggande insatser samt god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning.

Foto: Anders Löwdin / Sveriges riksdag

Utrikesdeklarationen 2019

Regeringens utrikespolitiska mål och prioriteringar presenterades av utrikesminister Margot Wallström den 13 februari.

Ninni Andersson/Regeringskansliet.

En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Foto: Hedda Eriksson/Regeringskansliet

UD:s reseinformation

Här hittar du råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa: Vad du bör tänka på, problem som kan uppstå och vilken hjälp du kan få av Utrikesdepartementet i olika situationer. Här finns också Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till våra ambassader och konsulat.

Regeringskansliet

UD-podden

Vad gör egentligen Sverige utomlands? Hur ser vardagen ut för en diplomat och hur blir man ambassadör? Hur kommer det sig att Jemenkonsultationerna hölls i Sverige? Vad gör man på jobbet som vicekonsul i Thailand? I UD-poddens fjärde säsong reder Kristoffer Triumf ut detta och ger lyssnarna chansen att lära känna några av dem som jobbar i Sveriges tjänst utomlands. Första säsongen av UD-podden leddes av journalisten Alexandra Pascalidou, andra och tredje säsongen leddes som denna säsong av Kristoffer Triumf. Du hittar även de avsnitten längre ner.

Innehåll från Utrikesdepartementet

Prenumerera

Totalt 8853 träffar.