Remiss SOU 2017:61 Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot återfall i brott Diarienummer: Ju2017/05814/L5

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har inkommit till Justitiedepartementet för betänkandet Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast tisdagen den 24 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.