Remiss av utredningen EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering Diarienummer: Fö2020/00954

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Försvarsdepartementet har remitterat utredningen EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering.

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 25 januari 2021.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.