Life science

Nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

I strategin finns 30 målsättningar inom åtta prioriterade områden som bedöms vara särskilt angelägna att fokusera på för att uppnå målet om en ledande life science-nation.


Aktuellt

 • Nu växlas arbetet upp med att uppdatera den nationella life science-strategin

  • God uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin.

   God uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin.

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • – Sverige ska vara en ledande life science-nation och sektorn står i dag för ca 10 procent av Sveriges export. Det är därför av stort värde att lyssna in var vi i sektorn behöver samverka bättre och vad som krävs av ekosystemet för att forskning och innovation ska fortsätta bidra till effektiva behandlingar som kommer patienter till del. Vad behövs för att life scienceföretag även i fortsättningen ska växa och investera här och bidra till svensk konkurrenskraft och välfärd? säger energi- och näringsminister Ebba Busch

   – Sverige ska vara en ledande life science-nation och sektorn står i dag för ca 10 procent av Sveriges export. Det är därför av stort värde att lyssna in var vi i sektorn behöver samverka bättre och vad som krävs av ekosystemet för att forskning och innovation ska fortsätta bidra till effektiva behandlingar som kommer patienter till del. Vad behövs för att life science-företag även i fortsättningen ska växa och investera här och bidra till svensk konkurrenskraft och välfärd? säger energi- och näringsminister Ebba Busch

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • – Vi står inför stora utmaningar när det gäller sjukvården. Delning av hälsodata och digital infrastruktur för bland annat precisionsmedicin är centralt för framtiden. Regeringen har tagit flera viktiga initiativ som rör uppbyggnaden av en nationell digital infrastruktur. Det är en kritisk komponent för att säkra Sveriges konkurrenskraft och framtid som en ledande life science-nation, säger socialminister Jakob Forssmed.

   – Vi står inför stora utmaningar när det gäller sjukvården. Delning av hälsodata och digital infrastruktur för bland annat precisionsmedicin är centralt för framtiden. Regeringen har tagit flera viktiga initiativ som rör uppbyggnaden av en nationell digital infrastruktur. Det är en kritisk komponent för att säkra Sveriges konkurrenskraft och framtid som en ledande life science-nation, säger socialminister Jakob Forssmed.

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • – Hearingen är ett viktigt avstamp i regeringens arbete att uppdatera life science-strategin. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med sektorn och den rådgivande grupp för life science-frågor som regeringen planerar att tillsätta. Sverige har en stark tradition av samverkan och dialog kring life science-frågor, det är mycket värdefullt och en förutsättning för att Sverige ska förbli en ledande life science-nation. Life science är också ett angeläget område i arbetet med den kommande forsknings- och innovationsproposition som regeringen planerar att lägga fram i slutet av 2024, säger utbildningsminister Mats Persson.

   – Hearingen är ett viktigt avstamp i regeringens arbete att uppdatera life science-strategin. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med sektorn och den rådgivande grupp för life science-frågor som regeringen planerar att tillsätta. Sverige har en stark tradition av samverkan och dialog kring life science-frågor, det är mycket värdefullt och en förutsättning för att Sverige ska förbli en ledande life science-nation. Life science är också ett angeläget område i arbetet med den kommande forsknings- och innovationsproposition som regeringen planerar att lägga fram i slutet av 2024, säger utbildningsminister Mats Persson.

   Foto | Linda Karlsson/Regeringskansliet

  • Jeanette Edblad, chef för life science-kontoret

   Jeanette Edblad, chef för life science-kontoret

   Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Det var god uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin.

  Att utveckla infrastrukturen inom forsknings- och hälsodata, skapa förutsättningar och förutsägbarhet för näringslivet, samt att stärka kompetensförsörjning och talangattraktion lyftes av flertalet som särskilt viktiga frågeställningar att prioritera i det fortsatta arbetet.

 • Lyckad ordförandeskapskonferens om life science

  Se filmen med Ebba Busch, Jakob Forssmed och Mats Persson.

 • Utredning föreslår åtgärder för en bättre välfärd och starkare life science-sektor

  .
  Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch. Peter Asplund, utredare och ämnessakkunniga Viktoria Björk och Miriam Idar. Foto: Linda Karlsson/Regeringskansliet

  I dag överlämnade bokstavsutredaren Peter Asplund sin utredning om åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar. Utredningen innehåller förslag som ska bidra till en långsiktigt konkurrenskraftig och hållbar miljö för kliniska prövningar – med särskilt fokus på företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige.

 • Regeringen stärker arbetet inom avancerade läkemedel genom nytt nationellt innovationskluster

  Foto: Andia Gemsjö/Regeringskansliet

  Regeringen ger Vinnova i uppdrag att etablera ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Innovationsklustret ska fungera som en nationell infrastruktur och kompetensnod till nytta för företag i hela landet.

En nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

English version: Sweden’s national life sciences strategy

Life science-kontoret i Regeringskansliet

Life science i Sverige

Sverige är världsledande inom hälsotech, precisionsmedicin och MedTech. Se filmen från Business Sweden, med ledande aktörer inom branschen.

Samförståndsavtalet (MoU) mellan Sverige och Storbritannien

Samförståndsavtalet togs fram av life science-kontoren i Sverige och Storbritannien och utgår från ländernas styrkor och gemensamma prioriteringar som bland annat inkluderar tidig diagnostik, kliniska prövningar, antibiotikaresistens och pandemiberedskap.

Insatser inom life science-strategin

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Strukturer för samverkan

.
Science photo via TT

Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation

Foto: AztraZeneca

Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

Foto: Sahlgrenska

Integrering av forskning och innovation i vården

Foto: Viktor Bjurlid, Totalskidskolan

Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

Bildbank AstraZeneca
Nanomedicine research Bildbank AstraZeneca

Forskning och infrastruktur

Foto: Johan Bävman, LU

Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande

Foto: Erik Flyg, KI

Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Life science-konferens 2022
För en ledande life science-nation Life science-konferens

Life science-konferens 2022

Innehåll om Nationell strategi för life science

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 20 träffar.