Life science

Nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

I strategin finns 30 målsättningar inom åtta prioriterade områden som bedöms vara särskilt angelägna att fokusera på för att uppnå målet om en ledande life science-nation.


Aktuellt

  • Life science-kontoret i Regeringskansliet

    Foto: Erik Flyg, KI

    I life science-kontoret i Regeringskansliet ingår handläggare från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet.

En nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

English version: Sweden’s national life sciences strategy

Life science i Sverige

Sverige är världsledande inom hälsotech, precisionsmedicin och MedTech. Se filmen från Business Sweden, med ledande aktörer inom branschen.

Insatser inom life science-strategin

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Strukturer för samverkan

.
Science photo via TT

Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation

Foto: AztraZeneca

Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

Foto: Sahlgrenska

Integrering av forskning och innovation i vården

Foto: Viktor Bjurlid, Totalskidskolan

Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

Bildbank AstraZeneca
Nanomedicine research Bildbank AstraZeneca

Forskning och infrastruktur

Foto: Johan Bävman, LU

Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande

Foto: Erik Flyg, KI

Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Life science-konferens 2022
För en ledande life science-nation Life science-konferens

Life science-konferens 2022

Innehåll om Nationell strategi för life science

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 13 träffar.