Hoppa till huvudinnehåll

Regeringskansliet

Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att stödja regeringen att styra riket och förverkliga sin politik.

Information för politiker i Regeringskansliet

Denna handbok vänder sig till såväl statsråd som statssekreterare och övriga politiskt anställda i Regeringskansliet. Den beskriver övergripande regeringens och Regeringskansliets uppgifter, befogenheter och arbetsformer. Handboken är avsedd att användas som en introduktion och ska fungera som ett stöd i det löpande arbetet.

Aktuellt från Regeringskansliet

  • Regeringskansliets riktlinjer för möten och resor

    Regeringskansliets riktlinjer för möten och resor gäller för statsråd, alla anställda och uppdragstagare i Regeringskansliet samt för kommittéerna. Riktlinjerna gäller för mötes- och resebokningar som görs i tjänsten eller i uppdraget.

  • Statsrådsarvoden och ersättningar

    Statsrådens arvoden fastställs av Statsrådsarvodesnämnden, som är en myndighet under riksdagen. Statsråden har även rätt till ersättning för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning.

Regeringskansliets anställda

Av Regeringskansliets i genomsnitt omkring 5 100 anställda, varav runt 4 800 tjänstgörande, är cirka 170 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Statssekreterarnas löner och ersättningar

Statssekreterarnas löner är, med ett undantag, enhetliga och omprövas normalt en gång per år i samband med den årliga lönerevisionen. Regeringen beslutar om statssekreterarnas löner.

Statsflyget

I Statsflygsförordningen regleras hur de flygplan får användas som staten anskaffat för statschefens och den högsta civila och militära ledningens resor.

Internt miljöarbete i Regeringskansliet

Regeringskansliet arbetar systematiskt med att minska sin påverkan på miljön. Detta miljöledningsarbete ska integreras i alla interna processer och aktiviteter.

Innehåll från Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 134 träffar.

Laddar...