Remiss SOU 2016:7 Integritet och straffskydd Diarienummer: Ju2016/01003/L5

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet
senast den 26 maj 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.