Remiss från Kulturdepartementet

Remiss Ds 2016:26 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Diarienummer: Ku2016/01778/DISK

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:26 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 18 oktober 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.