Remiss av SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter Diarienummer: Ju2017/05104/L1

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på betänkandet SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter.

Ladda ner:

Remissvaret ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 september 2017

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.