Remiss SOU 2018:24 Tid för utveckling Diarienummer: A2018/00776/ARM

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2018:24 Tid för utveckling.

Ladda ner:

Remissinstanser

 1. Arbetsdomstolen
 2. Arbetsförmedlingen
 3. Arbetsgivarföreningen KFO
 4. Arbetsgivaralliansen
 5. Arbetsgivarverket
 6. Arbetsmiljöverket
 7. AFA försäkring
 8. Centrala studiestödsnämnden, CSN
 9. Domstolsverket
 10. Forte
 11. Fredrika-Bremerförbundet
 12. Företagarna
 13. Försäkringskassan
 14. Förvaltningsrätten i Stockholm
 15. ILO-kommittén
 16. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
 17. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
 18. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
 19. Jämställdhetsmyndigheten
 20. Landsorganisationen i Sverige
 21. Ledarna
 22. Medlingsinstitutet
 23. Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH
 24. Omställningsfonden
 25. Pensionsmyndigheten
 26. Prevent
 27. Regelrådet
 28. Research Institutes of Sweden (RISE)
 29. Skatteverket
 30. Skolverket
 31. Socialstyrelsen
 32. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
 33. Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
 34. Svenskt Näringsliv
 35. Sveriges akademikers centralorganisation
 36. Sveriges a-kassor
 37. Sveriges Företagshälsor
 38. Sveriges Kommuner och Landsting
 39. Sveriges Kvinnolobby
 40. Tillväxtverket
 41. Tjänstemännens centralorganisation
 42. Trygghetsfonden TSL
 43. Trygghetsrådet TRR
 44. Trygghetsrådet TRS
 45. Trygghetsstiftelsen
 46. Universitetskanslersämbetet, UKÄ
 47. Universitets- och högskolerådet, UHR
 48. Valideringsdelegationen
 49. Verket för innovationssystem, Vinnova
 50. Winnet Sverige

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 14 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.