Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Cybersäkerhetsutredningen överlämnade delbetänkande till regeringen

    Försvarsminister Peter Hultqvist och utredaren Nils Cederstierna.
    Regeringens särskilde utredare Nils Cederstierna överlämnar delbetänkandet "EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering" till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Marcus Björkman/Regeringskansliet

    Regeringens särskilde utredare Nils Cederstierna överlämnade den 30 september Cybersäkerhetsutredningens delbetänkande till försvarsminister Peter Hultqvist. Delbetänkandet berör anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser med anledning av EU:s Cybersäkerhetsakt.

  • Det militära försvaret förstärks

    Regeringen föreslår att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor 2021. Inriktningen att årligen tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor fram till 2025 ligger fast.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det militära försvaret förstärks

Regeringen föreslår att det militära försvaret tillförs fem miljarder kronor 2021. Inriktningen att årligen tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor fram till 2025 ligger fast.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Ett modent försvar
Ett modernt försvar Regeringskansliet

Utveckling av ett modernt totalförsvar

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda samhället för krig och består av både militärt försvar och civilt försvar. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Regeringskansliet

Prenumerera på nyheter om försvarspolitiken från regeringens webbplats

Följ regeringens arbete inom försvarspolitiken genom att prenumerera på innehåll från regeringen.se och få nya publiceringar och länkar direkt via e-post. Ställ in politikområde, typ av innehåll, departement eller statsråd och skapa en anpassad prenumeration.

Innehåll från Försvarsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1268 träffar.