Remiss från Kulturdepartementet

Remiss Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället Diarienummer: Ku2018/01074/D

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Kulturdepartementet på Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 4 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.