Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Barnkonventionen blir svensk lag

    Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.

  • Pressträff med Eva Nordmark med anledning av Arbetsförmedlingens regleringsbrev

    Den 19 december höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff om regleringsbrevet för 2020 för Arbetsförmedlingen.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1873 träffar.