Remiss Promemoria Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Näringsdepartementet på remiss av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen var den 5 juni 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.