Remiss av rapporten Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Diarienummer: M2015/2507/Ee

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet på Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 31 augusti 2015.