Remiss av Ds 2017:30 Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen Diarienummer: A2017/01344/ARM

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på Ds 2017:30 Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen.

Ladda ner:

Ds 2017:30 Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.