Remiss av SOU 2015:35 Service i glesbygd

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Näringsdepartementet på SOU 2015:35 Service i glesbygd.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.