Remiss SOU 2015:31 Datalagring och integritet Diarienummer: Ju2015/03153/Å

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på SOU 2015:31 Datalagring och integritet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 28 augusti 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.