Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Kulturdepartementet

Remiss SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio - En plan från Digitalradiosamordningen Diarienummer: Ku2014/2006/MFI

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Kulturdepartementet på SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio - en plan från Digitalradiosamordningen.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 23 mars 2015.

Kontakt

Registrator, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Kulturdepartementet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...