Remiss Ds 2015:33 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på promemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.

Ladda ner:

 

Kontakt

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.