Remiss Ds 2015:33 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på promemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.

Ladda ner:

 

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.