Remiss Ds 2015:29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Diarienummer: A2015/1507/ARM

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på Ds 2015:29 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Ladda ner:

 

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.