Remiss av Promemoria Cykelregler Diarienummer: N2017/03102/TIF

Här kan du ta del av vilka instanser som inkommit med svar på Näringsdepartementets remittering av Promemorian Cykelregler.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.