Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2019:15 Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog, SOU 2019:28 ny lagstiftning Diarienummer: S2019/01774/FS, S2019/02695/FS

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Socialdepartementet på Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog och Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning. Webbsidan kompletteras fortlöpande med inkommande remissvar.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 31 oktober 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...