Remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram Diarienummer: N2015/2214/SK

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat underlagsrapporterna från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.