Hoppa till huvudinnehåll

Remiss SOU 2020:33 Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola Diarienummer: U2020/03826/GV

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

Remissinstanser:

Remissvar:

Uppdatering

Betänkandet remitterades den 23 juni 2020. Remitteringen kompletterades med två ytterligare remissinstanser den 6 juli 2020.

Sista dag att svara på remissen är den 30 november 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...