Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet Diarienummer: I2021/02251

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som infrastrukturdepartementet har remitterat rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 20 december 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...