Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2021:63 Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem Diarienummer: Fö2021/00796

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på Försvarsdepartementets remiss av SOU 2021:63 Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 10 januari 2022.

Genväg

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...