Remiss av promemorian Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på promemorian Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna.

Ladda ner: