Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 24 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...