Remiss av Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år.

Ladda ner:

Remissinstanser

 1. Arbetsdomstolen
 2. Arbetsförmedlingen
 3. Arbetsgivarföreningen KFO
 4. Arbetsgivaralliansen
 5. Arbetsgivarverket
 6. Arbetsmiljöverket
 7. Bankinstitutens arbetsgivarorganisation
 8. Diskrimineringsombudsmannen
 9. Domstolsverket
 10. Egenanställningsföretagens Branschorganisation
 11. Företagarförbundet Fria Företagare
 12. Företagarna
 13. Försäkringskassan
 14. ILO-kommitten
 15. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
 16. Institutet för näringslivsforskning (IFN)
 17. Jämställdhetsmyndigheten
 18. Karlstads universitet
 19. Karolinska institutet
 20. Landsorganisationen i Sverige
 21. Ledarna
 22. Medlingsinstitutet
 23. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 24. Pensionsmyndigheten
 25. PRO
 26. PTK
 27. Regelrådet
 28. Småföretagarnas Riksförbund
 29. Statens Tjänstepensionsverk
 30. Svenskt Näringsliv
 31. Svensk Scenkonst
 32. Sveriges advokatsamfund
 33. Sveriges akademikers centralorganisation
 34. Sveriges a-kassor
 35. Sveriges Kommuner och Landsting
 36. LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
 37. Tillväxtverket
 38. Tjänstemännens centralorganisation
 39. Tjänstepensionsförbundet
 40. Umeå universitet (Juridiska institutionen)
 41. Värmlands tingsrätt
 42. Östersunds tingsrätt

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 24 septembet 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.