Remiss SOU2020:25 Utredningen om ett nationellt biljettsystem Diarienummer: I2020/01315

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkande (SOU 2020:25) av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 16 oktober 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.