Remiss av Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Diarienummer: Ju2016/06276/L1

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 25 november 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.