Hoppa till huvudinnehåll

Remiss Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Diarienummer: A2016/01883/I

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på Ds 2016:35 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...