Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, senast den 19 april 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.