Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2018:77 Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter Diarienummer: U2018/04219/UH

Publicerad

Här kommer du att kunna ta del av svaren från de instanser som regeringen har remitterat betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter.

Sista dag att svara på remissen är den 11 mars 2019.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...