Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30) Diarienummer: Ju2021/03517

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet på promemorian Upphovs­rätten på den digitala inre mark­naden (Ds 2021:30). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 13 december 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...