Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering Diarienummer: Fi2018/01418/DF

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.