Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Diarienummer: M2017/01407/Kl

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet gällande remissen Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 29 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...