Remiss av promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper Diarienummer: M2018/00852/R

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om promemoria Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 18 maj 2018. För kommunerna finns dock möjlighet att inkomma med svaren fram till den 8 juni 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.