Remiss SOU 2017:85 Rekrytering av framtidens domare Diarienummer: Ju2017/08641/DOM

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 7 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.