Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Slutbetänkande SOU 2022:21 - Rätt för klimatet Diarienummer: M2022/01364

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat slutbetänkande - Rätt för klimatet, SOU 2021:21.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 7 november 2022. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...