Remiss av SOU 2016:3 Delrapport från Sverigeförhandlingen - Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Diarienummer: N2016/00179/TIF

Publicerad

Här kan du ta del av remissinstansernas svar på remissen av SOU 2015:60 Delrapport från Sverigeförhandlingen - Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.