Remiss av SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete Diarienummer: M2015/1539/S

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet på betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43).

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är 12 oktober 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.