Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande Diarienummer: A2018/00777/I

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet från Mottagandeutredningen, Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22).

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Almega
2 Amnesty international
3 Arbetsförmedlingen
4 Arbetsgivarverket
5 Avesta kommun
6 Barnombudsmannen
7 Blekinge läns landsting
8 Borlänge kommun
9 Botkyrka kommun
10 Boverket
11 Brottsförebyggande rådet
12 Centrala studiestödsnämnden
13 Civil Rights Defenders
14 Delegationen för migrationsstudier
15 Delegationen för unga och nyanlända till arbete
16 Delegationen mot segregation
17 Diskrimineringsombudsmannen
18 Domstolsverket
19 Enköpings kommun
20 Equmeniakyrkan
21 Fagersta kommun
22 Filipstads kommun
23 Flens kommun
24 Flyktinggruppernas riksråd, FARR
25 Folkbildningsrådet
26 Forum - idéburna organisationer med social inriktning
27 Försäkringskassan
28 Förvaltningsrätten i Malmö
29 Förvaltningsrätten i Stockholm
30 Gotlands kommun
31 Gävle kommun
32 Göteborgs kommun
33 Göteborgs Rättighetscenter mot diskriminering
34 Hela Sverige ska leva
35 Huddinge kommun
36 Hultsfreds kommun
37 Hylte kommun
38 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
39 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
40 Justitieombudsmannen
41 Jämställdhetsmyndigheten
42 Jönköpings kommun
43 Kalmar kommun
44 Kammarrätten i Stockholm
45 Karlstads kommun
46 Kungsbacka kommun
47 Kungälvs kommun
48 Landsorganisationen i Sverige, LO
49 Lantbrukarnas Riksförbund
50 Lessebo kommun
51 Ljusnarsbergs kommun
52 LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
53 Länsstyrelsen i Jämtlands län
54 Länsstyrelsen i Jönköpings län
55 Länsstyrelsen i Norrbottens län
56 Länsstyrelsen i Skåne län
57 Länsstyrelsen i Stockholms län
58 Länsstyrelsen i Värmlands län
59 Länsstyrelsen i Örebro län
60 Malmö kommun
61 Malmö mot Diskriminering
62 Malmö universitet
63 Migrationsverket
64 Myndigheten för delaktighet
65 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
66 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
67 Nacka kommun
68 Norrköpings kommun
69 Ockelbo kommun
70 Polismyndigheten
71 Riksförbundet Sveriges frivilligcentraler
72 Riksidrottsförbundet
73 Riksrevisionen
74 RIO – Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
75 Ronneby kommun
76 Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
77 Rädda barnen
78 SIOS – samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
79 Skatteverket
80 Skellefteå kommun
81 Skövde kommun
82 SmåKom
83 Socialstyrelsen
84 Sollefteå kommun
85 Sorsele kommun
86 Statens skolverk
87 Statens skolinspektion
88 Statskontoret
89 Stockholms kommun
90 Stockholms universitet
91 Studieförbunden
92 Sundsvalls kommun
93 Svenska ESF-rådet
94 Svenska kyrkan
95 Svenska röda korset
96 Svenskt Näringsliv
97 Sverige för UNHCR
98 Sveriges advokatsamfund
99 Sveriges akademikers centralorganisation, SACO
100 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
101 Sveriges kvinnolobby
102 Sveriges muslimska råd
103 Säkerhetspolisen
104 Södermanlands läns landsting
105 Södertälje kommun
106 Tillväxtverket
107 Tjänstemännens centralorganisation, TCO
108 Töreboda kommun
109 Unicef Sverige
110 Uppsala kommun
111 Uppsala läns landsting
112 Valdemarsviks kommun
113 Vallentuna kommun
114 Vellinge kommun
115 Västerbottens läns landsting
116 Västerås kommun
117 Åre kommun
118 Örebro kommun
119 Östra Göinge kommun
120 Överkalix kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 november 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.