Remiss av Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 Diarienummer: N2015/4305/TIF

Publicerad

Här kan du ta del av remissvaren som har kommit till Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering 2018-2029.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Presentationer från remissmöte 30 mars

Den 30 mars hölls ett remissmöte på Näringsdepartementet angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029. Här kan du ta del av presentationerna från de olika regionerna.

Presentationer från remissmöte 9 september

Den 9 september 2016 hölls ett remissmöte på Näringsdepartementet angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029. Här kan du ta del av presentationerna.