Remiss av SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd Diarienummer: N2017/00222/HL

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av sammanställningen av de remissvar samt de enskilda svaren som inkommit till Näringsdepartementet på SOU:n För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Remissvar från privatpersoner publiceras först efter godkännande. n.remisser.hl@regeringskansliet.se

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.