Remiss från Finansdepartementet

Remiss av delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48) Diarienummer: Fi2016/02568/K

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av flertalet av de remissvar som inkommit för delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48). Svarstiden gick ut den 6 oktober 2016.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.